Route naar herstel

Inmiddels weten we dat na het doormaken van een Covid-19 infectie sommige patiënten nog tot maanden er na klachten kunnen hebben. De meest voorkomende klachten zijn vermoeidheid die extreme vormen kan aannemen en hardnekkige kortademigheid. Sommigen patiënten houden last van hoofdpijn, maagklachten, pijn op de borst, geheugenverlies en concentratieproblemen. Ook angst, depressie en post—traumatische stres stoornissen kunnen een gevolg zijn van een IC opname. Door quarantaine en onthouding van sociale contacten voelt men zich eenzaam en geïsoleerd. Hier is dus zeker geen sprake van gezondheid of volledige genezing.Opmerkelijk is dat de ernst van de ziekte in de acute fase niets zegt over de gevolgen op langere termijn. Waar sommigen die erg ziek waren volledig genezen zijn er ook patiënten met milde verschijnselen in de acute fase die langere tijd last houden van restklachten.Als Natuurgeneeskunde/Acupuncturist richt ik me op het versterken van de gezondheid en vitaliteit. Door goed te doseren en reacties te observeren werken we samen geleidelijk aan een route van herstel. Via de link kunt u dagelijks zefl uw gezondheid versterken

Bron: Terra ming

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts