OncoReflex

Kanker is een verzamelnaam van meer dan 100 verschillende ziektes. In Nederland is de afgelopen 25 jaren het aantal mensen met kanker bijna verdubbeld.  Lange tijd werd massage bij kanker als een contra-indicatie gezien.  Tegenwoordig is het duidelijk dat in alle fase die een patient doorgaat voetreflex als een zeer waardevolle ondersteuning kan dienen. Kwaliteit van leven en het verminderen van bijwerkingen van reguliere behandelingen.  Ondersteuning op fysiek, emotioneel als mentale balans nadat het reguliere behandelingsproces klaar is.

“Een aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Een oncoreflex massage kan gebruikt worden bij de volgende klachten:

  1. Misselijkheid en overgeven
  2. Concentratieproblemen
  3. Droge huid
  4. Hand en voetsyndroom
  5. Overgevoeligheidsreacties
  6. Darmkrampen
  7. Verbeteren van het immuunsysteem
  8. Ontgiften

Onderzoeksbureau Soffos heeft een onderzoek uitgevoerd, waarbij onderzocht is wat het effect is van oncoreflex behandelingen bij patiënten die een chemokuur ondergaan. In dit onderzoek kwam naar voren dat patiënten die gebruik maakten van een oncorereflex massage beduidend lager scoorden op het gebied van “misselijkheid” en “tintelingen” dan de groep die de oncorereflex behandeling niet onderging. In zijn algemeenheid kon geconcludeerd worden volgens dit onderzoek dat de intensiteit van de klachten beduidend afnam door de oncoreflexmassage.

Toon Hermans Huis Tiel